Friday, 21 October 2011

Penggunaan ICT Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Teknik Dan Vokasional:

Jurnal ini membincangkan tentang, peranan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Teknik
Kekangan dan Cabaran penggunaan ICT dalam Pendidikan Teknik dan
Vokasional
a) Kekangan Dalam Menghabiskan Silibus
b) Sikap Negatif Guru
c) Kekurangan Kemahiran
d) Kekurangan Prasarana dan Bahan Sokongan
e) Jurang ICT dan Digital
f) Sumber Kewangan Yang Tidak Mencukupi
Cadangan
a) Kekangan Menghabiskan Silibus
b) Sikap Negatif
c) Kekurangan Kemahiran
d) Kekurangan Prasarana dan Bahan Sokongan
http://web1.fp.utm.my/seminar/5.IsuPendidikan05/Kertaspenuh/Kertas%2013.pdf

Thursday, 20 October 2011

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI


 Membincangkan tentang persoalan utama yang dicetuskan berkaitan mazhab klasikal..
MAZHAB KLASIKAL (5 persoalan utama)

Latar Belakang Mazhab
ü  Bermula  1776 bila Adam Smith terbitkan buku Wealth of Nation (WON)
ü  Berakhir pada 1871 bila Jevons, Menger dan Walras kemukakan teori2 neoklasikal
ü  2 revolusi mempengaruhi pemikiran mazhab ini iaitu Revolusi Saintifik dan Revolusi Industri

a)      revolusi saintifik
-          pada tahun 1687, Isaac Newton telah kemukakan hukum gravity dalam bukunya b’tajuk ‘Mathematical Principles of Natural Philosophy’
-          menurut Newton, tarikan antara 2 badan adalah berbeza dan beliau menerangkan pergerakan planet
-          3 aspek: i) ahli sains bergantung kepada bukti eksperimen, jd mereka tak percaya kepaa alasan tanpa bersandarkan pengalaman
-          ii) Newton mempromosikan idea dunia dikawal oleh hukum semulajadi
-          iii) system Newton merupakan pandangan static kepada dunia iaitu beliau melihat ruang, masa dan jirim adalah saling tak bergantung antara satu sama lain.  ( percaya peraturan semulajadi akan mengawal sist. Ekon dan kelakuan manusia)
-          menurut ahli klasikal, institusi feudal dan kekangan kawalan oleh mercantilist tak mampu bertahan lama sebaliknya konsep semulajadi adalah lebih efektif (laisses faire adalah yg tertinggi dalam sosial masyarakat)

b)      revolusi industri
-          di England(1760-1830)
-          masa kewujudan mazhab, revolusi industri di tahap permulaan
-          1776, England adalah negara industri yg terbesar di dunia dan mengaut keuntungan dari perdagangan bebas
-          Buruh bertambah (ramai sanggup terima upah rendah)
-          Tekstil industri sangat penting, ada juga penggunaan kuasa stim then dah diganti dengan kuasa elektrik
-          Banyak tanah dijadikan hak persendirian, so petani terpaksa bekerja untuk pemilik tanah, gol tukang mahir pun tak dpt bersaing dengan pemilik industri, so they also have to be wage-earners
-          Kenyataannya, banyak problem masa revolusi ini tapi still ada kelebihan

ü              Mazhab fisiokrat mempengaruhi kemunculan mazhab ini : natural law , laisses faire
ü              c/tangan government sebabkan terlalu banyak bribes- that’s why Klasikal tak suka macam fisiokrat
ü              3 perkara penting dalam mazhab ni: natural law, materialism, individualism


Ciri–ciri Penting
ü  Kebebasan individu, hakmilik persendirian, perusahaan persendirian, inisiatif individu
ü  Campurtangan govnment yang minima- kerajaan yg terbaik adalah kerajaan yg kurang memerintah
ü  Dibenarkan pasaran bebas so wujud persaingan yg akan membawa kepada pengeluaran, pertukaran dan pengagihan
ü  Ekonomi bersifat self-adjusting (penyelarasan secara s/jadi) – sampai ke GTP without gov intervention
ü  Harmony of interest (mengejar tujuan masing2)
ü  Kepentingan sumber dan aktiviti ekonomi sumbang kepada kekayaan negara (tak macam mercantilist dan fisiokrat)


Kumpulan yang mendapat manfaat
ü  Gol. Peniaga, kapitalis, pedagang dan pemilik industri semakin dihormati
ü  Banyak mendatangkan untung kepada golongan tersebut kerana dalam mazhab klasikal, situasi adalah sesuai (promote political, social dan economic climate that encouraged industry, trade and profit)
ü  Gol pekerja upah ditindas, masa kerja yang panjang, upah rendah (great Britain)


Kesesuaian dan kegunaan teori pada kemunculan mazhab
ü  Ganti kelemahan pemikiran Merkantilis dan Fisiokrat (persaingan dapat mengawal economy yang baik)
ü  Campurtangan kerajaan yg minima (so, kurang membazir dan rasuah)
ü  Untuk gantikan system feudal, klasikal promosikan perusahaan para peniaga (when feudal land laws abolished, landowners were able to raise large sums for investment in agric or industry)
ü  Menggalakkan peranan sektor swasta; banyak pelaburan, gol kapitalis buat pelaburan semula kalau untung banyak, so output berkembang
ü  Pertumbuhan yg berterusan dalam sektor awam sebabkan peningkatan dalam cukai, so tukar kepada pembntukan modal sektor swasta 
ü  Berlaku perdagangan bebas dan promosikan buruh

Sumbangan teori yang sesuai pada masa kini
ü  Hukum pulangan semakin berkurangan
ü  Hukum faedah berbanding dan faedah mutlak
ü  Teori populasi Malthus
ü  Teori sewa Malthus
ü  Teori nilai buruh
ü  Idea keagungan pengguna
ü  Kepentingan pengumpulan modal untuk pertumbuhan ekonomi
ü  Mekanisme pasaran bebas
ü  Tetapi ada kelemahan:
a)      menekankan kepada konsep laisses faire
b)      mekanisme pasaran bebas tak dapat selesaikan masalah ekonomi bila berkait dengan monopoli,kuasa monopsoni, kesan luaran akibat tindakan sector swasta

jurnal dalam ict

Jurnal ini berkaitan aplikasi it dalam pendidikan .
http://journalarticle.ukm.my/197/1/1.pdf

Wednesday, 19 October 2011

It In Education

Selamat datang kepada rakan-rakan sekalian di dalam kelas IT IN EDUCATION, di dalam kelas ini, kita akan mempelajari beberapa perkara yang sangat penting dan berguna kepada kita yang melibatkan IT secara keseluruhannnya. Aplikasi IT dalam pendidikan pada masa sekarang adalah sangat penting, lebih-lebih lagi kepada pendidik yang bergelar guru. Guru pada masa sekarang lebih terdedah dengan aplikasi IT yang sangat meluas supaya teknik mengajar akan menjadi lebih lancar dan maju ke hadapan supaya pelajar dapat mengikuti peredaran teknologi IT pada zaman globalisasi ini. Selain guru di sekolah, pensyarah di institusi pengajian tinggi juga perlu mengikuti arus peredaran IT pada masa sekarang, supaya dapat berinteraksi dengan pelajar dengan lebih rapat dan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Jadi bersama-samalah kita menerokai dunia IT dengan lebih mendalam lagi.